Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre

Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre

AR-GE Faaliyetleri / Projeler

 
 • Kalkınma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)- 2010K121170 M.U. Projesi "Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM)", Prof.Dr. Yavuz Taga, Rektör Prof.Zafer Gül     
 • TUBİTAK-SBAG-COSTB35-5-(106S121) “Hiperkolesterolemi ile Oluşan Ateroskleroz ve Alzheimer Benzeri Değişikliklerde Farklı Olarak Eksprese Edilen Proteinlerin Tanımlanması, Tanı ve Seyrini Takip Edebilecek Belirteçlerin Saptanması” Nesrin Kartal Özer   
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu-SAG-A-130612-0202 “Hiperkolesterolemi ile İndüklenen Oksidatif Stres ve Endoplazmik Retikulum Stresin Kardiak Yetmezlik ile Sonuçlanan Hücre Ölüm Mekanizmalarına Etkisi ve Vitamin E'nin Rolü” Nesrin Kartal Özer
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu-SAG-A-130511-0126 “Fibroblast Kültürlerinden İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücreleri (IPS) Oluşturulması ve Bunların Farklılaşma Potansiyellerinin İncelenmesi” – Betül Karademir
 • TÜBİTAK-212T156, “Proteazom İnhibisyonu ve Şaperon Aracılı Otofaji İnhibisyonu Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücrelerinde Apoptoz ve Otofaji Açısından Değerlendirilmesi ” Betül Karademir
 • TÜBİTAK-COSTCM1001-110S281, “Yaşlanma Sürecinde Isı Şok Proteinlerinin Oksidatif Protein Modifikasyonları Üzerindeki Rolü”-Betül Karademir
 • TÜBA-LOREAL “Cilt Yaşlanmasında Isı Şok Proteinlerinin Rolü”- Betül Karademir
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu-SAG-A-110412-0078 “Prostat Kanserinde Resveratrol ve Epigallokateşin Gallat (EGCG)'ın Apoptoz Üzerine Birleşik Etkilerinin İncelenmesi”- Saime Batırel
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu-SAG-A-110412-0083 “Histon Modifikasyonlarının Dentritik Hücrelerdeki İmmünmodülatör Etkilerinin Belirlenmesi”-Yavuz Taga
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu-SAG-A-110412-0073 “Nöroblastoma Hücrelerinde Ligand Uygulamaları Sırasında Oluşan Apoptoza Karşı Meydana Gelen Direncin XIAP Susturulması, Tirozin Kinaz ve Proteazom İnhibisyonu Kombinasyonları ile Aşılmasının In Vitro Koşullarda Araştırılması”-Deniz Konya 
 • Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu-SAG-A-110412-0080 “Mezenkimal kök hücrelerin medulloblastoma tümör hücrelerine yönelişi ve hücre ölümünü farklı ligandlar aracılığıyla uyarmalarının in vitro olarak incelenmesi”-Aşkın Şeker