Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre

Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre

Araştırmalar

Merkez Tarafından Yürütülen Araştırmalar

  • Kök hücre    
  • IPS (Induced Pluripotent Stem Cell) üretimi
  • Kanser Biyolojisi
  • Sinyal İleti Yolakları 
  • Pestisit çalışmaları
  • İlaç analizleri
  • Metabolik Hastalık Taramaları
  • Proteomiks - Peptit Sekans Analizleri 
  • Eser Element Taramaları      

 
Diğer Kurumlarla Beraber Yürütülen Araştırmalar

  • Merkez tarafından yürütülen araştırma çalışmaları ve Diğer kurumlarla birlikte yürütülen araştırma çalışmalarını ilerleyen tarihlerde bu sayfalarda bulabilirsiniz.