Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre

Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre

Gemham Yönetimi


Prof. Dr Yavuz Taga 02 Temmuz 2010 tarihinde GEMHAM müdürlüğüne atanmıştır. 22 Temmuz 2012 tarihinde elim bir kaza sonucunda kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Yavuz TAGA merkez müdürlüğünü ve yönetim kurulu başkanlığını bu tarihe kadar sürdürmüştür.

Daha sonra rektörlük makamı Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER’ i merkez müdürü olarak atamıştır.