Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre

Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre

Genel Bilgiler

GEMHAM

     Marmara Üniversitesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM), Marmara Üniversitesi tarafından 2009 yılının Mayıs ayında DPT’ye sunulan bir “Araştırma Alt Yapı Projesi” desteği ile kurulmuştur. Projenin kabul edilmesinden sonra 2009 yılının Ekim ayında merkezin kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. Merkezin faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla, Tıp Fakültesi Dekanlığının da onayı alınarak, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesinde Merkezine kapalı bir alan tahsis edilmiş ve Mayıs 2010 başından başlayarak bu alanda 3.5 ay zarfında modern bir laboratuvar tasarım ve inşaatı gerçekleştirilmiştir. Yönetmeliği 27 Haziran 2010’da Resmi Gazetede yayınlanarak kuruluşu tamamlanan Merkez Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.