Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Gemham Altyapısı

HÜCRE KÜLTÜRÜ ALTYAPISI      

FACS Calibur 4CS Flow Cytometer

Vertical Laminar Flow kabin (75 cm) (2 Adet)

Vertical Laminar Flow kabin Class-II (120 cm ve 150 cm) (2 Adet)

CO2 inkübatör (2 Adet)

Mikroskop faz kontrast

Inverted Floresan Mikroskop 

İnkübatör (108 Lt)    

Nucleofactor Transfeksiyon Cihazı (Amaxa)

 

PROTEIN SAFLAŞTIRMA VE ANALİZ ALTYAPISI

OPTIMA L-100 XP Ultrasantrüj 

BıoSafe Avanti J-30I Centrifuge

İnkübatör (53 lt)

Model 491 Prep Cell

MicroRotofor Cell Kit

Akta purifier UPC 100 complete system – Amersham

DTX 880 Multimode Detector

Freezing container, Nalgene (sigma katolog C1562-1EA)

 

METABOLOMİKS ALTYAPISI

Bilgisayar Donanımı (Yüksek İşlem Gücüne Sahip – Bioinformatik amaçlı )

LC-MS/MS, Sıvı Kromatografi-Hibrid Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi

 

HÜCRE SİNYAL YOLAKLARI VE SİTOKİN/KEMOKİN İNCELEME ALTYAPISI

EnSpire Multiplate plate okuyucu (Perkin Elmer)

Janus, ileri pipetleme robotu (Perkin Elmer)

Luminex system X-Map teknolojisi (Bio-rad)

 

TOKSİKOLOJİ ALTYAPISI

Atomik absorpsiyon / Alevli emisyon spektrofotmetresi

Gaz Kromatografi/ Kütle Spektrometre Sistemi


NÜKLEİK ASİT ARAŞTIRMA ALTYAPISI

QIAGEN QIAxcel System

QIAcube DNA, RNA İzolasyon Robotu

C1000 Thermal Cycler With dual 48/48 Fast Reaction module-Biorad

QIAgility PCR pipetleme robotu

Rotor Gene Q kantitatif PCR

Genome Lab GXP Genetic analysis system

Mini-Sub Cell GT System, with 7x10 cm tray and mini gel caster

Wide Mini-Sub Cell GT System, with 15x10 cm tray and mini gel caster

Sub-Cell GT System, with 15x15 cm tray and gel caster

Sub Cell GT System, with 15x25 cm tray and gel caster

Sub Cell Model 96 Cell, 25x15 cm tray and gel caster

Mini-PROTEAN Tetra Cell ,10-well,1.0mm

Powerpac Basic Power Supply

PowerPac Universal Power Supply

Mini Trans- Blot electrophoretic Transfer Cell

Trans - Blot Cell With Plate Electrodes and Super Cooling coil

PowerPac HV Power Supply

 

GENEL AMAÇLI ALT YAPI

Kesintisiz güç kaynağı DP 3360 60 KVA UPS (60 kVA 3.3) 10 dakika

-80ºC Derin dondurucu SANYO VIP SERİSİ, MDF-U53V 519lt (2 ADET)

Denver Hassas terazi (0.01 g-4000 g)

Denver Analitik terazi (0.0001 - 210 g )

Mikroplaka Çalkalayıcı

Çalkalayıcı (orbital shaker) – IKA-KS 260

Portatif PH ve İletkenlik Ölçer (HI 9812-5)

Portatif PH Metre (HI 8314 Model)

Manyetik Karıştırıcı (3 Adet)

Homojenizatör

Soğutmalı Sirkülatörlü Su Banyosu (9512 Model) 13 LT

Microfuge® 22R with 24-Place Sealed Rotor (367187) refrigerated, 220V, 50Hz

Soğutmalı Santrifüj ALLEGRA X-15R BECKMAN-COULTER

Masa Üstü 2,5 Litre Freeze Dry (7670530 Model)

Kit Saklama Dolabı SANYO MPR-311D

Portatif Oksijen Metre (HI 9142)

Dijital Termometre (HI 935007)

PTFE Vakum Pompası (Sigma Z 262285-1EA)

Saf Su Sistemi  

Bu sayfa Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 14.05.2019 00:40:57 tarihinde güncellenmiştir.