Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Numune Kabul Bilgileri

NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ  

 1. Merkezimize test amacı ile gönderilecek tüm malzemeler orijinal ambalajında olmalıdır. Akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir.  Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.       
 2. Enzim aktivite testleri için gönderilecek numuneler, aktivite kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde paketlenmiş olarak soğuk zincirde merkezimize ulaştırılmalıdır.
 3. Mikrobiyolojik testler için örnekler merkezimizden temin edilecek steril kaplara alınmalıdır. Örnek alımında dikkat edilecek hususlar, numune kaynağına bağlı olarak değişeceğinden, örnek almadan önce yetkili kişi ile konuşularak bilgi alınmalıdır. Aksi halde doğabilecek aksaklıklar analizi getiren kuruma aittir.
 4. Mikrobiyolojik testler için örnekler alındıktan sonra en kısa sürede (3-4 saat) merkezimize ulaştırılmalıdır.
 5. Gönderilecek numunenin ön işlem görüp görmediği belirtilmelidir.
 6. Örnek kapları üzerinde, numunenin ne olduğu, kuruluş ve/veya kişi adı, varsa müşteri numune kodu, örnekleme tarihi gibi bilgiler içeren etiket bulunmalıdır.
 7. Resmi kurumlar tarafından gönderilen numunelerde, numune mühürlü ise, mührün sağlam olması gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez. Eğer kurum kabul ederse, sonuç raporunda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydı ile örnek kabul edilir. Resmi kurumlar tarafından numune gönderilmesi durumunda numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilir. Eğer talep yazısında numuneyi getiren kişi için isim verilmişse yazıdaki kişiyle getiren kişinin aynı olup olmadığı kimlik kontrolü yapılarak tespit edilir. İsimlerde farklılık varsa numune teslim alınmaz.
 8. Gümrük numuneleri teslim alınırken Antrepo Beyannamesi (Numunenin hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren gümrük beyannamesidir) numunelerle birlikte teslim edilmelidir.
 9. Kargo yolu ile gönderilen numunelerin teslim alınmasında 7 ve 8 numaralı koşullar geçerlidir.
 10. Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken miktarlar değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuar ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait "şahit numuneler" bulundurulamadığı için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal / fiziksel özellik ihtiva eden numuneler de etiketlerde belirtilmelidir (higroskopik, ışıktan etkilenir gibi). 
 11. Fare ve sıçan satışlarında etik kurul raporu istenmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Konular:       

 • Analize gönderilen tüm örnekler iki set halinde hazırlanmalı ve etiketlenerek gönderilmelidir.
 • Analize gönderilen protein örnekleri soğukta (+4°C) muhafaza edilerek gönderilmelidir. Proteinin beklenen büyüklüğü (kDa) dilekçede belirtilmelidir.
 • Elektroforez sırasında markır yüklenmesi isteniyorsa dilekçede belirtilmelidir.
 • Western blot için gelen örneklere ait birincil antikorlar (monoklonal, poliklonal) soğukta (+4°C yada -20°C) muhafaza edilerek gönderilmelidir.
 • Western blotlamada tercih edilen membran tipi belirtilmelidir.

İRTİBAT KURULACAK KİŞİ    

Bu sayfa Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından en son 31.03.2018 15:40:49 tarihinde güncellenmiştir.