TAMAMLANMIŞ YURTİÇİ PROJELER

 1. Kalkınma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)- 2010K121170 M.U. Projesi "Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM)", Prof.Dr. Yavuz Taga, Rektör Prof.Zafer Gül
 2. TUBİTAK-SBAG-COSTB35-5-(106S121) “Hiperkolesterolemi ile Oluşan Ateroskleroz ve Alzheimer Benzeri Değişikliklerde Farklı Olarak Eksprese Edilen Proteinlerin Tanımlanması, Tanı ve Seyrini Takip Edebilecek Belirteçlerin Saptanması” Başlıklı Proje - Yürütücü: Prof. Dr. Nesrin Kartal Özer - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı   
 3. M.Ü. BAPKO - SAG-A-110412-0080 No’lu ve “Mezenkimal kök hücrelerin medulloblastoma tümör hücrelerine yönelişi ve hücre ölümünü farklı ligandlar aracılığıyla uyarmalarının in vitro olarak incelenmesi” Başlıklı Proje – Yürütücü: Doç. Dr. Aşkın ŞEKER - Nörolojik Bilimler Enstitüsü    
 4. M.Ü. BAPKO - SAG-A-110412-0073 No’lu ve “Nöroblastoma hücrelerinde ligand uygulamaları sırasında oluşan apoptoza karşı meydana gelen direncin XIAP susturulması, tirozin kinaz ve proteazom inhibisyonu kombinasyonları ile aşılmasının in vitro koşullarda araştırılması” Başlıklı Proje – Yürütücü: Doç. Dr. Deniz KONYA-Nörolojik Bilimler Enstitüsü   
 5. M.Ü. BAPKO - SAG-A-110412-0078 No’lu ve “Prostat kanserinde Resveratrol ve Epigallo Catechin Gallat (EGCG)’nin apoptoz üzerine birleşik etkilerinin incelenmesi” Başlıklı Proje -  Yürütücü: Doç. Dr. Saime BATIREL- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 6. M.Ü. BAPKO SAG-A- 110412-0083 No’lu ve “Histon modifikasyonlarının Dentritik hücrelerdeki immünmodülatör etkilerinin belirlenmesi” Başlıklı Proje – Yürütücü: Prof. Dr. Yavuz TAGA - Sağlık Bilimleri Enstitüsü      
 7. M.Ü. BAPKO - SAG-C-TUP-120613-0249 No’lu ve  “Adipoz kaynaklı kök hücrelerin tavşan kulağında üretilen hipertrofik skar modeline uygulanması sonucu oluşan histopatolojik , moleküler ve biyokimyasal etkilerin araştırılması” Başlıklı Proje- Yürütücü:Yr. Doç.Dr. Bülent SAÇAK- Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı  (Bora Edim AKALIN ‘ın uzmanlık tezi projesi)
 8. M.Ü. BAPKO-SAG-C-DKR-130213-0028 No’lu ve “Hiperkolesterolemik Tavşanlarda Aorta Dokusunda Farklı Olarak Eksprese Edilen Proteinlerin Tanımlanması” başlıklı proje Yürütücü: Prof.Dr.Nesrin KARTAL ÖZER- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  (Elif KAGA’nın  Doktora tezi projesi)
 9. M.Ü. BAPKO-SAG-A-130612-0202 “Hiperkolesterolemi ile indüklenen oksidatif stres ve endoplazmik retikulum stresin kardiak yetmezlik ile sonuçlanan hücre ölümü mekanizmalarına etkisi ve vitamin E nin rolü” başlıklı proje- Yürütücü: Prof.Dr.Nesrin KARTAL ÖZER- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı       
 10. M.Ü. BAPKO-SAG-C-TUP-130313-0063 No’lu ve “Tiroid kanserinde ısı şok proteinlerinin rolü” başlıklı proje - Yürütücü: Prof. Dr. A. Süha YALÇIN - Sağlık Bilimleri Enstitüsü  (Dr. Tolga KASACI’nın uzmanlık tezi projesi) -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 11. Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Projesi “Tavuk yumurtasından poliklonal antikor eldesi”başlıklı proje, Eray Metin GÜLER- Danışman: Prof. Dr. A. Süha YALÇIN - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  
 12. M.Ü. BAPKO - SAG-B-100713-0295 No’lu ve “Adipoz kökenli kök hücre ile kolonize edilmiş biyoaktif camın kemik rejenerasyonu ve iyileşmesine etkisi: Deneysel çalışma” başlıklı proje – Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Bülent SAÇAK-Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 13. M.Ü. BAPKO - SAG-A-100713-0298 No’lu ve “Adipoz kaynaklı kök hücrelerin kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ greftleri üzerine etkisi” Başlıklı Proje – Yürütücü: Prof. Dr. Özhan Bekir ÇELEBİLER- Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 14. M.Ü. BAPKO-SAG-C-TUP-110913-0368 No’lu ve “Monosit CD36 ekspresyonu ile koroner hastalığı şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması” başlıklı proje- Yürütücü: Prof. Dr. Nesrin KARTAL ÖZER- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  (Fethullah GERİN’in uzmanlık tezi projesi)
 15. M.Ü. BAPKO-SAG-C-DRP-120613-0248 No’lu ve “Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde (K562) Apoptotik Süreç ve Reaktif Oksijen Türleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması” Başlıklı Proje- Yürütücü: Prof.Dr. A. Suha YALÇIN- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  (Ergül Mutlu ALTUNDAĞ’ın doktora tez projesi)
 16. TUBİTAK-110S281 no’lu ve “Yaşlanma sürecinde ısı şok proteinlerinin oksidatif protein modifikasyonlarındaki rolü” başlıklı proje- Yürütücü: Doç.Dr.Betül KARADEMİR- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 17. “Monosit hücre soyu ile inkübe edilmiş E.coli deney sisteminde katyonik peptid ve çok düşük frekanslı elektromanyatik alanların etkileri” başlıklı proje- Yürütücü: Doç. Dr. Ayşe İLHAN GARİP-Biyofizik Anabilim Dalı  
 18. M.Ü. BAPKO-SAG-A-130511-0126 “Fibroblast Kültürlerinden İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücreleri (IPS) Oluşturulması ve Bunların Farklılaşma Potansiyellerinin İncelenmesi” – Betül Karademir - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 19. TÜBİTAK-212T156, “Proteazom İnhibisyonu ve Şaperon Aracılı Otofaji İnhibisyonu Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücrelerinde Apoptoz ve Otofaji Açısından Değerlendirilmesi ” Başlıklı proje Yürütücü: Doç. Dr. Betül Karademir - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 20. TÜBİTAK-COSTCM1001-110S281, “Yaşlanma Sürecinde Isı Şok Proteinlerinin Oksidatif Protein Modifikasyonları Üzerindeki Rolü”- Başlıklı proje Yürütücü: Doç. Dr. Betül Karademir - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 21. TÜBA-LOREAL “Cilt Yaşlanmasında Isı Şok Proteinlerinin Rolü”- Başlıklı proje Yürütücü: Doç. Dr. Betül Karademir - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 22. M.Ü. BAPKO-SAG-A-110412-0083 “Histon Modifikasyonlarının Dentritik Hücrelerdeki İmmünmodülatör Etkilerinin Belirlenmesi”- Başlıklı Proje Yürütücü: Prof. Dr. Yavuz Taga - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 23. TÜBİTAK-115Z137 No'lu ve " Kemoterapi Sürecinde Kullanılan Isı Uygulamasına Karşı Hücresel Savunma Mekanizmalarının Rolü" başlıklı proje-Yürütücü: Doç. Dr. Betül Karademir - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 24. TÜBİTAK-212T156 No’lu ve “Proteazom İnhibisyonu Ve Şaperon Aracılı Otofaji İnhibisyonu Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücrelerinde Apoptoz Ve Otofaji Açısından Değerlendirilmesi” Başlıklı Proje-Yürütücü: Doç. Dr. Betül Karademir - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 25. Erten Bitkisel İlaç ve Kozmatik San. Tic. Ltd. Şti -Pestisit kalıntı analizi
 26. M.Ü. BAPKO-“Tavşan Rotator cuff tendon yırtığında ethibond ve fiberwire dikişleri ile yapılan
  tendon onarımlarının genetic ve histopatolojik olarak araştırılması” başlıklı proje- Yürütücü: Prof. Dr. Murat BEZER– Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 27. M.Ü. BAPKO-SAG-C-DRP-120917-0509 No'lu "İnsan Spinal Foraminal Yağ Dokusundan Mezenkimal Kök Hücresinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu" Başlıklı proje Yürütücü: Prof.Dr. ERKAN KAPTANOĞLU - Nörolojik Bilimler Enstitüsü (Dr. Bilgehan SOLMAZ'ın doktora tez projesi)
 28. M.Ü. BAPKO-SAG-C-TUP-090518-0225 No'lu "Adipoz Doku Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Grafen-Nanofiber Matriks Üzerinde Nöronal Farklılaşma Potansiyelinin İncelenmesi" Başlıklı proje Yürütücü: Prof.Dr. ERKAN KAPTANOĞLU - Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı (Dr. Ertuğrul PINAR'ın uzmanlık tezi projesi)
 29. M.Ü. BAPKO - SAG-C-YLP-090519-0253 No’lu “Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Endoplazmik Retikulum Stres İlişkili Lipit Birikimi ve Hücre Ölümü” başlıklı proje – Yürütücü: Nesrin Kartal Özer - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  (Tuğçe Demirel’in yüksek lisans tez projesi)
 30. M.Ü. BAPKO - SAG-C-DRP-110915-0419 No’lu “Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Modelinde Oksisiterollerin Lipid Metabolizması ve Endoplazmik Retikulum Stres Yolağına Etkisi” başlıklı proje - Yürütücü: Nesrin Kartal Özer - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  (Ali Şahin’in doktora tez projesi)
 31. TÜBİTAK-115S464 No’lu “Hiperkolesterolemi ile Oluşturulan Non-Alkolik Karaciğer Yağlanmasında Karaciğerdeki Moleküler Mekanizmanın İncelenmesi” başlıklı proje - Yürütücü: Nesrin Kartal Özer - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 32. M.Ü. BAPKO - SAG-A-241018-0564 No’lu “Yağlı karaciğer hastalığında lipit birikiminde rol alan proteinlerin araştırılması” başlıklı proje - Yürütücü: Nesrin Kartal Özer - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 
 33. M.Ü.-BAPKO-‘‘Oksidatif stress belirteçlerinin mikro-akışkan sistem ile analizi’’-Yürütücü-Prof. Dr. A. Süha YALÇIN-Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 34. İ.Ü.-BAP-TDK-2017-25176 nolu çalışma ‘‘Mitokondrial Membran Potansiyeli Analizi’’-Yürütücü: Prof. Dr. Buket ALPERTUNGA-İstanbul Üniversitesi-Eczacılık Fakültesi
 35. İ.Ü.-BAP-TDK-2017-26002 nolu çalışma ‘‘Mitokondrial Membran Potansiyeli Analizi’’-Yürütücü: Prof. Dr. Buket ALPERTUNGA-İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 36. M.Ü.-BAPKO-‘‘Batı-tipi diyetin davranışsal etkileri üzerine melanokortin 4 reseptör agonisti RM-493’ün etkileri ’’ başlıklı proje- Yürütücü: Doç Dr Alper YILDIRIM – Fizyoloji Anabilim Dalı
 37. M.Ü.-BAPKO-‘‘ Kontrast madde kullanımına bağlı gelişen akut böbrek hasarının erken tanısında mikroRNA 21 ‘in yeri’’ başlıklı proje- Yürütücü: Asistan Dr Büşra Yüzkollar-Pediatrik Nefroloji Anabilim Dalı
 38. TÜBİTAK-“M.Ü. BAPKO-“Hyaluronik asit ile modifiye edilmiş kurkumin’in
  antikanser etkilerinin mekanizmasının araştırılması” başlıklı proje- Yürütücü: Prof. Dr. A. Süha YALÇIN-Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 39. M.Ü.-BAPKO-‘‘Botilinum toksin ile ön koşullandırmanın yağ grafti sağkalınımına etkisi’’ başlıklı proje- Yürütücü: Prof. Dr Mehmet N. Bayramiçli – Plastik Rekonstüktif ve Estatik Cerrahi Anabilim Dalı
 40. VSY Biyoteknoloji-‘‘Lens üretimde kullanılan jellerde BDDE Kalıntı Analizi’’ başlıklı proje- Yürütücü: Serdar KOLAY– VSY Biyoteknoloji ve İlaç San. A.Ş.
 41. M.Ü. BAPKO-‘‘Proje adı’’ başlıklı proje- Yürütücü: Dr Öğr. Üyesi Ömer BİRKAN AĞRALI- Diş Hekimliği Fakültesi-Periondontoloji. Bölümü
 42. M.Ü. BAPKO-‘‘Testis hücrelerinde protein fosfataz 2A regülatör alt ünite B gama baskılanmasının hücre proliferasyonu ve apoptozu üzerine etkisinin incelenmesi’’- Yürütücü-Prof. Dr. Tülay GÜRAN- Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
 43. TÜBİTAK-“Karaciğer kanser hücreleri ile komşu hücreler arasındaki haberleşme ve sinyal ileti mekanizmalarının in vitro araştırılması” başlıklı proje- Yürütücü: Prof. Dr. A. Süha YALÇIN-Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 44. İTA İstanbul Tekstil Araştırma Geliştirme ve Eğitim A.Ş- İn vitro Sitotoksisite testi- Yürütücü: Seda Çakır

 

 

YAPILMAKTA OLAN YURTİÇİ PROJELER

 1. M.Ü. BAPKO-SAG-C-TUP- 100719-0259 No'lu "Deneysel Siyatik Sinir Hasarında 3D Yazılımla Yapılmış Polilaktik asit (PLA)+ Polivinilprolidon (pvp) Grefti ve Mezenşimal Kök Hücre Kullanımın Aksonal Rejenerasyona Etkisi" Başlıklı proje Yürütücü: Prof.Dr. İbrahim ZİYAL - Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı (Dr. Toğrul JAVADOV'un uzmanlık tezi projesi)
 2. M.Ü. BAPKO-SAG-C-DUP "Farklı İrrigasyon Solüsyonlarının Biyoseramik Esaslı Kanal Dolgu Patının Kalsiyum İyon Salınımı ve Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi" Başlıklı proje Yürütücü: Prof.Dr. Hesna Sazak Öveçoğlu - Diş Hekimliği Fakültesi (Dr. Ceyda Dilara TAMER'in uzmanlık tezi projesi)
 3. TÜBİTAK-118S522 No'lu ve "Birinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Bortezomib ile İkinci Jenerasyon Proteazom İnhibitörü Carfilzomib'in Glioblastoma Multiforme Üç Boyutlu Hücre Kültüründe Anti-Tümör ve Nöral Hücre Toksisitesi Cevabının İncelenmesi" Başlıklı proje Yürütücü: Doç. Dr. Betül Karademir - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 4. M.Ü. BAPKO-‘‘Sıçanlarda kronik resistans egzersizinin indüklediği hipertrofide mTOR yolağına bağlı otofajinin rolü’’ başlıklı proje- Yürütücü: Doç Dr Alper YILDIRIM – Fizyoloji Anabilim Dalı

 

 

 


Bu sayfa Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre tarafından en son 20.11.2019 09:17:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM