2013-2014 Faaliyet Raporu

TAMAMLANMIŞ YURTİÇİ PROJELER

 1. M.Ü. BAPKO - SAG-A-110412-0080 No’lu ve “Mezenkimal kök hücrelerin medulloblastoma tümör hücrelerine yönelişi ve hücre ölümünü farklı ligandlar aracılığıyla uyarmalarının in vitro olarak incelenmesi” başlıklı proje– Yürütücü:Doç. Dr. Aşkın ŞEKER-Nörolojik Bilimler Enstitüsü  
 2. M.Ü. BAPKO - SAG-A-110412-0073 No’lu ve “Nöroblastoma hücrelerinde ligand uygulamaları sırasında oluşan apoptoza karşı meydana gelen direncin XIAP susturulması, tirozin kinaz ve proteazom inhibisyonu kombinasyonları ile aşılmasının in vitro koşullarda araştırılması” başlıklı proje – Yürütücü: Doç. Dr. Deniz KONYA-Nörolojik Bilimler Enstitüsü   
 3. M.Ü. BAPKO - SAG-A-110412-0078 No’lu ve “Prostat kanserinde Resveratrol ve Epigallo Catechin Gallat (EGCG)’nin apoptoz üzerine birleşik etkilerinin incelenmesi” başlıklı proje -  Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Saime BATIREL- Sağlık Bilimleri Enstitüsü    
 4. M.Ü. BAPKO SAG-A- 110412-0083 No’lu ve “Histon modifikasyonlarının Dentritik hücrelerdeki immünmodülatör etkilerinin belirlenmesi” başlıklı proje – Yürütücü: Prof. Dr. Yavuz TAGA - Sağlık Bilimleri Enstitüsü     
 5. M.Ü. BAPKO - SAG-C-TUP-120613-0249 No’lu ve  “Adipoz kaynaklı kök hücrelerin tavşan kulağında üretilen hipertrofik skar modeline uygulanması sonucu oluşan histopatolojik , moleküler ve biyokimyasal etkilerin araştırılması” başlıklı proje- Yürütücü:Yr. Doç.Dr. Bülent SAÇAK- Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı  (Bora Edim AKALIN ‘ın uzmanlık tezi projesi)
 6. M.Ü. BAPKO-SAG-C-DKR-130213-0028 No’lu ve “Hiperkolesterolemik Tavşanlarda Aorta Dokusunda Farklı Olarak Eksprese Edilen Proteinlerin Tanımlanması” başlıklı proje Yürütücü: Prof.Dr.Nesrin KARTAL ÖZER- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  (Elif KAGA’nın  Doktora tezi projesi)
 7. M.Ü. BAPKO-SAG-A-130612-0202 “Hiperkolesterolemi ile indüklenen oksidatif stres ve endoplazmik retikulum stresin kardiak yetmezlik ile sonuçlanan hücre ölümü mekanizmalarına etkisi ve vitamin E nin rolü” başlıklı proje- Yürütücü: Prof.Dr.Nesrin KARTAL ÖZER- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı   
 8. 8.     M.Ü. BAPKO-SAG-C-TUP-130313-0063 No’lu ve “Tiroid kanserinde ısı şok proteinlerinin rolü” başlıklı proje - Yürütücü: Prof. Dr. A. Süha YALÇIN - Sağlık Bilimleri Enstitüsü  (Dr. Tolga KASACI’nın uzmanlık tezi projesi) -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 9. Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Projesi “Tavuk yumurtasından poliklonal antikor eldesi”başlıklı proje, Eray Metin GÜLER- Danışman: Prof. Dr. A. Süha YALÇIN - Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  

 

 

YAPILMAKTA OLAN YURTİÇİ PROJELER

 1. M.Ü. BAPKO - SAG-B-100713-0295 No’lu ve “Adipoz kökenli kök hücre ile kolonize edilmiş biyoaktif camın kemik rejenerasyonu ve iyileşmesine etkisi: Deneysel çalışma” başlıklı proje – Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Bülent SAÇAK-Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 2. M.Ü. BAPKO - SAG-A-100713-0298 No’lu ve “Adipoz kaynaklı kök hücrelerin kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ greftleri üzerine etkisi” başlıklı proje – Yürütücü: Prof. Dr. Özhan Bekir ÇELEBİLER- Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 3. M.Ü. BAPKO-SAG-C-TUP-110913-0368 No’lu ve “Monosit CD36 ekspresyonu ile koroner hastalığı şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması” başlıklı proje- Yürütücü: Prof.Dr.Nesrin KARTAL ÖZER- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  (Fethullah GERİN’in uzmanlık tezi projesi)
 4. M.Ü. BAPKO-SAG-C-DRP-120613-0248 No’lu ve “Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde (K562) Apoptotik Süreç ve Reaktif Oksijen Türleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması” başlıklı proje- Yürütücü: Prof.Dr. A. Suha YALÇIN- Sağlık Bilimleri Enstitüsü  (Ergül Mutlu ALTUNDAĞ’ın doktora tez projesi)
 5. TUBİTAK-110S281 no’lu ve “Yaşlanma sürecinde ısı şok proteinlerinin oksidatif protein modifikasyonlarındaki rolü” başlıklı proje- Yürütücü: Doç.Dr.Betül KARADEMİR- Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 6. “Monosit hücre soyu ile inkübe edilmiş E.coli deney sisteminde katyonik peptid ve çok düşük frekanslı elektromanyatik alanların etkileri” başlıklı proje- Yürütücü: Doç. Dr. Ayşe İLHAN GARİP-Biyofizik Anabilim Dalı    

 

 

BAŞVURU DURUMUNDAKİ YURTİÇİ PROJELER 

 1. 1.     M.Ü. BAPKO-“Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Hastalarında Anjiogenetik Faktör Analizi” başlıklı proje-Yürütücü: Prof. Dr. Bedrettin YILDIZELİ -Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 2. 2.     M.Ü. BAPKO-“Basınç kontrollü hemorajik şok oluşturulmuş sıçanlarda noradrenalin ve levosimendan infüzyonunun yaşama oranı ve doku permeabilitesi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması” başlıklı proje- Yürütücü: Prof. Dr. İsmail Hakkı CİNEL -Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 3. 3.     M.Ü. BAPKO-“Gümüş Nanopartikül Sentezi, Biyolojik Etkinliğinin ve Tanı Amaçlı Kullanımının Araştırılması” başlıklı proje- Yürütücü: Prof. Dr.  A. Suha YALÇIN -Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
 4. 4.     M.Ü. BAPKO - “ Kronik nikotin kullanan tavşanlarda yapılan deneysel subaraknoid kanama sonrasında nikotin replasman tedavisinin güvenilirliğinin araştırılması” başlıklı proje – Yürütücü: Uzm. Dr. Özgür ÇELİK - Nörolojik Bilimler Enstitüsü
 5. M.Ü. BAPKO- “Apoptotik hücre ölümüne dirençli glioblastoma multiforme hücreleri üzerine mezenkimal kök hücre ve çeşitli  inhibitörlerinin etkisinin in vitro incelenmesi” başlıklı proje - Yürütücü:Prof. Dr. İbrahim ZİYAL- Nörolojik Bilimler Enstitüsü  (Bahattin TANRIKULU’nun uzmanlık tezi projesi)     

 

 

 


Bu sayfa Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre tarafından en son 15.11.2019 16:59:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM