Araştırmacı Sorumlulukları

GEMHAM'DA ÇALIŞMA YAPMAK İSTEYEN ARAŞTIRICILARIN SORUMLULUKLARI  

 • Araştırıcılar GEMHAM'da çalışma yapmadan önce projelerini “Proje Beyan Formu” ile beyan etmelidirler.      
 • Projeleri veya çalışma konuları GEMHAM Yönetimi tarafından onaylanan araştırıcılar GEMHAM’da çalışabilirler. GEMHAM'a araştırıcılardan başka yabancı giremez.
 • Araştırıcılar, etik kurallara ve onaylanan projeye uygun deney yapmalıdır. Uygun davranışlarda bulunmayan araştırıcıların, deneyleri sonlandırılır. 
 • Araştırıcıların GEMHAM’da yapacakları deneysel çalışmalar, hem genel hem de kullanılacak cihaz ve çalışmaya özel bazı sarf malzemelerini gerektirecektir. Ayrıca Merkezin kendini idame edebilmesi için de bazı genel sarflara ihtiyacı vardır. Dolayısıyla araştırıcıların, GEMHAM’ın kaynaklarını tüketmeden çalışmaları için, Projelerini sunduktan sonra kendilerine Merkez tarafından belirtilen malzemeleri, kendi proje bütçelerinden veya kendi kaynaklarından temin ettikten sonra çalışmaya başlamaları mümkün olacaktır.
 • Araştırıcıların çalışmalarını mesai saatleri içinde gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bununla birlikte olağan üstü nedenlerle hafta sonu ya da mesai saatleri haricinde yapılması gerekli olan çalışmalar için önceden GEMHAM yönetiminden izin alınmalıdır. Bu çalışmalarda GEMHAM personelinden birilerinin de bulunması gereklidir.
 • Araştırıcılar soğukta saklamaları gerekli olan sıvı veya diğer maddeler için GEMHAM tarafından kendilerine tahsis edilen alanları kullanacaklardır. Buzdolabında veya sıvı azot’da saklanacak solüsyonlar ve diğer maddeler, üzerlerine mutlaka araştırıcı ismi, hazırlanma tarihi ve solüsyonun adı yazılarak konulmalıdır.
 • Tıbbi atık çöpü olacak tüm atıklar uygun şekilde torbalara konularak çalışma bitiminde araştırıcılar tarafından Merkez dışına çıkarılıp Tıbbi Atık bölümlerine götürülecektir. 
 • Araştırıcılar günün sonunda deney yaptıkları bankoları temizleyerek ve gerekli kontrolleri yaparak Merkez’den ayrılacaklardır.
 • GEMHAM'da yapılan bütün çalışmaların yayınlandıkları veya sunuldukları zaman GEMHAM'da yapıldıkları aşağıdaki şekilde belirtilmelidir: “This study was conducted in Marmara University Genetic and Metabolic Diseases Research and Investigation Center (GEMHAM)”.
 • GEMHAM'ın demirbaş malzemelerinin her birini kullanabilmek için izin almak ve teslimat formu doldurmak gereklidir. Belli bir süre için kullanılan demirbaş malzeme alındığı şekilde teslim edilmelidir. Meydana gelen maddi hasarlar araştırıcılar tarafından karşılanmalıdır.
 • Araştırıcılar bilemedikleri ve/veya zor durumda kaldıkları durumlarda derhal GEMHAM'da görevli personel ile irtibata geçmelidir.
 • GEMHAM'da deney yapmak isteyen tüm araştırıcılar için yukarıdaki tüm maddeler bağlayıcıdır. Araştırıcılar bu formun ve “Proje Beyan Formu’nun” altına atacakları imza ile bu maddelere uyacaklarını taahhüt ederler.

Form için tıklayın       


Bu sayfa Genetic and Metabolic Diseases Research and Implementation Centre tarafından en son 19.11.2019 16:32:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM